Ontwerpen & Bouwen

 

Veenland Bouwmanagement bv hanteert hoogwaardig (ver)bouwen als uitgangspunt. Dat impliceert dat we ons al achter de tekentafel afvragen hoe onze ideeën zullen uitpakken in de dagelijkse praktijk voor u als bewoner of gebruiker van het te bouwen pand. Dat impliceert ook dat we in de afwerking oog hebben voor architectonische details en rekening houden met duurzaam en energiezuinig bouwen.

Onze opdrachtgevers zijn vooral particulieren, onderwijsinstellingen, bouwbedrijven en ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf. Naast woningen, scholen, winkels, bedrijfsruimten, fabrieken en kantoren realiseerden we onder meer ook een fysiotherapieruimten (Bodegraven),

Behalve met bouwen en verbouwen houdt Veenland Bouwmanagement bv zich bezig met transformatie van leegstaande kantoorpanden tot combinaties van zorg & wonen.