Creatief & Slim

 

Waarom nog steeds hetzelfde bouwen als de kastelen uit de middeleeuwen? Bij Veenland bouwmanagement heeft de tijd niet stil gestaan, maar bouwen met een gelijkwaardige manier als de vliegtuigindustrie.

Waarom?
Ten eerste omdat dit prefab bouwen een kwalitatief hoogstaand product oplevert, ten tweede vanwege de kostenbesparing en ten derde vanwege de extra kansen die prefab bouwen biedt.

De kwaliteit
De bouwelementen worden in de fabriek onder ideale omstandigheden vervaardigd, wat zich vertaalt in een hogere kwaliteit van daken, vloeren en wanden.
Veenland bouwmanagement maakt het mogelijk de bouwvoorbereiding centraal te regelen en uit te voeren. Waar voorheen een architect, een werkvoorbereider én een fabrikant nodig waren, berust de bouwvoorbereiding nu in handen van één bedrijf: Veenland Bouwmanagement bv. Met als nettoresultaat een beter overzicht én dus minder fouten.

De kosten
Prefab bouwen maakt gelijktijdig binnen en buiten afwerken mogelijk, wat de bouwtijd aanzienlijk verkort. Bovendien wordt het risico op het aantal manuren beperkt. De centrale werkvoorbereiding voorkomt dat er dubbel werk wordt verricht. Allemaal factoren die leiden tot lagere kosten.

Wie kiest voor een hogere kwaliteit, lagere kosten en nieuwe kansen, kiest voor prefab bouwen met Veenland Bouwmanagement bv.