Bouwbudget coach

Wilt u advies over bouwkosten. Veenland Bouwmanagement heeft een jarenlange ervaring in adviseren over bouwkosten, maar ook over onderhoudskosten. Vaak verdienen juiste keuzes in het ontwerp- en bouwproces zich terug. Door te kiezen voor onderhoudsarme en duurzame materialen blijven ook de onderhoudskosten gering. Ook slim bouwen door de juiste bouwsystemen te kiezen kan u fors schelen in de portemonnee. Hoe en Waarom we dit doen vertellen wij u graag.

Dankzij logistiek onderzoek toch een fabriek

Wanneer de bank weigert een lening te vertrekken, lijkt de bouw van een compostfabriek vroegtijdig te stranden. Tot Sjon van der Veen de plannen onder de loep neemt.

Ton Verschoor, een Nederlandse strohandelaar, wil in Duitsland een compostfabriek beginnen. Hiervoor heeft hij een lening nodig van 9 miljoen euro. De Duitse bank geeft echter nul op rekest, omdat het plan onvoldoende realistisch zou zijn. De bovengrens voor een eventuele lening stelt de bank vast op 4,5 miljoen euro.
Verschoor wendt zich tot Veenland Bouwmanagement bv, dat eerder de nieuwbouw van zijn fouragebedrijf in Werkendam heeft begeleid. Sjon van der Veen volgt een stoomcursus technisch Duits en voert vervolgens een logistieke studie uit.
De uitkomsten van deze studie laten zien dat de plannen voor de compostfabriek inderdaad weinig reëel zijn. In het oorspronkelijke plan verrijzen de bedrijfspanden langs bestaande wegen. Door de routing te bepalen toont Sjon van der Veen aan dat het veel efficiënter is een eigen infrastructuur aan te leggen. De bedrijfswoning blijkt overbodig te zijn en verder staat er te veel kantoorruimte gepland. Als laatste komt uit een sonderingsonderzoek naar voren dat het tonnen goedkoper is boorpalen in te draaien dan om de geplande bodemverbetering uit te voeren.
Als de plannen zijn bijgesteld, geeft de Duitse bank wel groen licht en kan de bouw van de compostfabriek in Magdeburg beginnen.