Wat doen we

Wat kan Veenland Bouwmanagement bv voor u betekenen?

 • Wij dragen zorg voor het bouwmanagement. Hieronder vallen:
  • het nemen van initiatieven voor huisvesting;
  • het uitvoeren van haalbaarheidsstudies;
  • het beoordelen van en adviseren rondom bestemmingsplannen;
  • het begeleiden van het bouwproces.
 • Wij ontwerpen en vragen de vergunningen aan. Hieronder vallen:
  • het maken van schetsen en voorlopige en definitieve ontwerpen en
  • het berekenen van de energieprestatie en toetsen van de regelgeving.
 • Wij vragen offertes aan en stellen het contract op. Hieronder vallen:
  • het opstellen van de contractvoorwaarden;
  • het maken van de aanbestedingstekeningen;
  • het omschrijven van de bouwmaterialen en de technische installaties;
  • het beoordelen van de offertes;
  • het onderhandelen tot het beschikbare budget.
 • Wij begeleiden bestellingen. Hieronder vallen:
  • het maken van uitvoeringstekeningen en
  • het controleren van fabriekstekeningen.
 • Wij houden financieel constant de vinger aan de pols. Hieronder vallen:
  • de raming van de kosten in het voorlopige ontwerp;
  • de begroting op onderdelen (bijvoorbeeld gevels) in het definitieve ontwerp;
  • de begroting op elementen (bijvoorbeeld ramen en deuren) in het bestek;
  • het bewaken van het budget tijdens de uitvoering.
 • Wij houden toezicht. Hieronder vallen:
  • het voeren van de directie op de bouwplaats;
  • het onafhankelijk controleren van de kwaliteit en
  • het onafhankelijk opleveren.
 • Wij stellen een meerjarenonderhoudsplan op. Hieronder vallen:
  • het ramen van de te reserveren financiĆ«n;
  • het maken van een planning;
  • het attenderen op te plegen onderhoud en
  • het regelen van de uitvoering.
 • Wij voeren haalbaarheidsstudies uit. Hieronder vallen:
  • het inventariseren van de organisatie;
  • het opstellen van een logistieke analyse;
  • het onderzoeken van de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan;
  • het verstrekken van advies over de vergunningen en
  • het bieden van inzicht in de benodigde acties, besluitvorming, tijdsduur en bouwkosten.
 • Wij voeren keuringen uit. Hieronder vallen:
  • het opstellen van energielabel;
  • het opstellen van opleveringskeuringen;
  • het opstellen van bouwkundige keuringen.
 • Wij treden op als onafhankelijke deskundige bij geschillen tussen aannemers en opdrachtgevers.